Präst, diakon eller pedagog

  • Heltid
  • Åmål

Åmåls församling

Foto: Åmåls församling

Tjänst i hjärtat av Dalsland?

Vi söker dig som är präst, diakon eller pedagog

Konfirmand och ungdom, Unga vuxna och diakoni, gudstjänster och förrättningar, sorgegrupper och bibelstudier, syförening och 11-kaffe . . . Lägg sedan till grunden till Sveriges äldsta tegelkyrka, Åmåls bluesfest, Bokdagarna, Para-craft, Not Quite, Åmåls travet och mycket mer . . .

Uppgifterna är många men medarbetarna få. Vi i Åmåls församling söker förstärkning. Är du präst, diakon eller pedagog och intresserad av något av detta – hör av dig. Uppgifterna kan kombineras på olika sätt så att det passar både dig som söker och arbetslaget du får ingå i.

Idag arbetar vi i olika arbetslag: Barn och familj, KUL (konfirmand, ungdom, ledare), och Vuxen. I arbetslagen ingår helst präst, diakon, pedagog(er), musiker och vaktmästare. Två av våra arbetslag har idag lite för få medarbetare för att kunna dra stora lass av höga ambitioner, spännande idéer och viktiga uppgifter. Det är framför allt brist på präster, diakoner och pedagoger.

Åmåls församling omfattar samma yta som Åmåls kommun och ligger vackert beläget vid Vänerns västra kant. Församlingen har sex kyrkor och tre kapell, varav fem av kyrkorna och ett kapell ligger på landsbygden. Vårt motto är: Gud håller ställningarna – men inte utan medarbetare. Till medarbetarna räknar vi också in församlingsbor. Läs gärna mer om vad Åmåls kommun har att erbjuda på deras hemsida www.amal.se Där finns också information om skolor och liknande.

Du som är intresserad – hör av dig till oss, helst så snart som möjligt, men senast 15 september, 2022 vill vi ha din ansökan. Låt oss också få veta vad du helst vill arbeta med. Eller ring så berättar vi mer. Om du har familj där make/maka önskar andra arbetsuppgifter så hjälper vi gärna till och förmedlar kontakter med Åmåls kommun, handel och näringsliv.

Lämna din ansökan till:

amal.ansokan@svenskakyrkan.se eller till församlingskansliet, senast den 15 september 2022.

Välkommen med din ansökan!

Har du några frågor är du välkommen att kontakta församlingskansliet.

Öppet mån, tis, tors, fre kl. 09.30-12.00
Telefon: 0532-60 78 80
Besöksadress: Åmåls församlingshem, Karlstadsvägen 4, Åmål

Mejla din ansökan till: amal.ansokan@svenskakyrkan.se